Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 29 juni 2018

Rösträtter och aktiekapitalandelar

AktieslagAntalRösträtt per aktieAntal rösterRösträttsandelAktiekapitalsandel
Stamaktier 80 406 571 1,0 80 406 571 99,8% 98,0%
Preferensaktier 1 603 774 0,1 160 377 0,2% 2,0%
Summa82 010 34580 566 948100%100%

Aktieägare per land

LandAntalRöstandel
Sverige 6 796 96,3%
Övriga länder 181 3,7%
Totalt6 977100,00%

Antal aktieägare

Antal aktierAntal aktieägare
1-500 5 931
501-1000 423
1001-10 000 524
10 001- 99
Totalt6 977

Aktieägarstruktur1)

NamnStamaktierPreferensaktierAktiekapitalRöster
Karl Perlhagen 34 440 000 204 174 2) 42,2% 42,8%
Patrik Wahlén 19 246 954 10 129 23,5% 23,9%
Fjärde AP-fonden 4 721 644 0 5,8% 5,9%
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 3 914 000 0 4,8% 4,9%
Handelsbanken fonder 3 930 393 0 4,8% 4,9%
Mårten Andersson 2 511 532 1 887 3,1% 3,1%
Mattias Björk 2 181 705 1 887 2,7% 2,7%
RBC Investor Services Bank S.A. 835 083 3 900 1,0% 1,0%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 615 694 145 833 0,9% 0,8%
Mats Andersson 668 111 0 0,8% 0,8%
SEB S.A. Client Assets UCITS. 357 724 135 000 0,6% 0,5%
Danica Pension Försäkring AB 479 027 1 965 0,6% 0,6%
SEB Investment Management 439 287 0 0,5% 0,5%
Nordea Livförsäkring 214 693 19 109 0,3% 0,3%
Aktiebolag 1909 Gruppen 290 758 44 940 0,4% 0,4%
Summa 15 största aktieägare 74 846 605 568 824 92,0% 93,0%
Övriga aktieägare 5 559 966 1 034 950 8,0% 7,0%
Totalt80 406 5711 603 774100,00%100,00%

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per 29 juni 2018.

2) Inkluderar ägande indirekt via bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Kvartalsrapport

Volatis VD Mårten Andersson och CFO Mattias Björk presenterar andra kvartalet 2018 den 17 augusti.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.