Aktieägarstruktur

Aktieägarstruktur 28 september 2018

Rösträtter och aktiekapitalandelar

AktieslagAntalRösträtt per aktieAntal rösterRösträttsandelAktiekapitalsandel
Stamaktier 80 406 571 1,0 80 406 571 99,8% 98,0%
Preferensaktier 1 603 774 0,1 160 377 0,2% 2,0%
Summa82 010 345-80 566 948100%100%

Aktieägare per land

LandAntalRöstandel
Sverige 6 519 97,7%
Övriga länder 156 2,3%
Totalt6 675100,00%

Antal aktieägare

Antal aktierAntal aktieägare
1-500 5 674
501-1000 411
1001-10 000 492
10 001- 98
Totalt6 675

Aktieägarstruktur1)

NamnStamaktierPreferensaktierAktiekapitalRöster
Karl Perlhagen 34 440 000 216 190 2) 42,3% 42,8%
Patrik Wahlén 19 356 283 0 23,6% 24,0%
Fjärde AP-fonden 5 328 913 0 6,5% 6,6%
Didner & Gerge Fonder Aktiebolag 3 914 000 0 4,8% 4,9%
Handelsbanken fonder 3 900 000 0 4,8% 4,8%
Mårten Andersson 2 511 532 1 887 3,1% 3,1%
Mattias Björk 2 198 805 0 2,7% 2,7%
Mats Andersson 668 111 0 0,8% 0,8%
RBC Investor Services Bank S.A. 536 234 3 900 0,7% 0,7%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 509 877 147 418 0,8% 0,7%
Danica Pension Försäkring AB 479 027 1 965 0,6% 0,6%
SEB Investment Management 439 287 0 0,5% 0,5%
SEB S.A. 287 930 185 210 0,6% 0,4%
Aktiebolag 1909 Gruppen 290 758 44 940 0,4% 0,4%
Nordea Livförsäkring Sverige AB 263 964 6 739 0,3% 0,3%
Summa 15 största aktieägare 75 124 721 608 249 92,3% 93,3%
Övriga aktieägare 5 281 850 995 525 7,7% 6,7%
Totalt80 406 5711 603 774100,00%100,00%

1) Aktieägarstrukturen är baserad på uppgifter från Euroclear Sweden per 28 september 2018.

2) Inkluderar ägande indirekt via bolag.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Delårsrapport Q3

Volati presenterar delårsrapport för tredje kvartalet 2018, läs rapporten och presentationen här.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.