Ledande befattningshavare


Mårten Andersson, VD

VD sedan 2014. Född 1971.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet samt the General Manager Program-utbildning vid Harvard Business School.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Mårten har tidigare arbetat som koncernchef för Försäkringsbolaget Skandia och har haft fler internationella roller inom Skandia.

Aktieinnehav i Bolaget: 2 511 532 Stamaktier och 1 887 Preferensaktier.


Mattias Björk, CFO

CFO sedan 2009. Född 1975.

Utbildning: Jur. Kand och civilekonomexamen från Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant VQ Legal AB, styrelsesuppleant Virtual Intelligence VQ AB, styrelsesuppleant VQ Systems AB samt styrelsesuppleant Riddervold Bygg & Design AB.

Bakgrund: Mattias har tidigare arbetat på bland annat Modern Times Group MTG AB, Investment AB Kinnevik och Invik & Co AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 2 181 705 Stamaktier och 1 887 Preferensaktier.


Karin Rosenthal, Ekonomichef

Ekonomichef sedan 2017. Född 1978.

Utbildning: Kandidatexamen från Stockholms universitet

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Karin har tidigare arbetat på bland annat Klarna och Fabege.

Aktieinnehav i Bolaget: 1 000 stamaktier


Håkan Karlström, AO chef Handel

AO chef Handel sedan 2017

Utbildning; Ekonomistudier vid Lunds Universitet

Övriga uppdrag; inga

Bakgrund: Sedan 1996 arbetat som CFO i affärsområdets dotterbolag och för koncernen, även styrelsearbete i tidigare ägarsfär under denna tid. Sedan 2015 CFO för Volati Handel,
Innan 1996, revisor i E&Y och olika ekonomichefsjobb inom Svensk Industri och Handel.

Aktieinnehav i bolaget: 8.000 stamaktier, köpoption som berättigar till förvärv av 20 000 aktier, 460 preferensaktier, 1,5% av aktierna i Handels moderbolag Volati Parts.


Nicklas Margård, AO chef Industri

AO chef Industri sedan 2016. Född 1969.

Utbildning: Ekonomistudier vid Lunds universitet, MBA studier Concordia University Montreal, Kanada.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Micvac AB.

Bakgrund: Nicklas har arbetat som VD på Besikta Bilprovning sedan 2014, och har suttit i styrelsen i Tornum sedan 2005. Nicklas har tidigare arbetat som VD på John Bean Technologies AB och har även varit Asien ansvarig för JBT Foodtech.

Aktieinnehav i Bolaget: 115 000 Stamaktier och köpoption som berättigar till förvärv av 200 000 Stamaktier.


Maria Edsman, AO chef Akademibokhandeln

AO chef Akademibokhandeln sedan 2018. Född 1968.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och studier vid University of Chicago Business School

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Rusta AB

Bakgrund: Maria har tidigare bl.a. varit Försäljningschef för Akademibokhandeln, VD för Polarn O. Pyret samt VD för Brothers&Sisters

Aktieinnehav i Bolaget: 0,75% av aktierna i Akademibokhandeln


Johan Ekström, AO chef Konsument

AO chef Konsument sedan 2017. Född 1970.

Utbildning: Ekonomie doktor vid Lunds universitet.

Övriga uppdrag: -

Bakgrund: Johan har arbetat som affärsområdeschef på Skandia, som Partner / Senior Executive på Accenture, samt som forskare och lärare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Aktieinnehav i Bolaget: 18 393 Stamaktier och 1973 Preferensaktier.

Har du det vi söker?

Vi söker ständigt nya förvärv, dels tilläggsförvärv till befintliga affärsenheter och dels förvärv som kan utgöra nya affärsenheter i Volati.

Våra affärsområden

Volati är en industrigrupp organiserade i de fyra affärsområdena Handel, Konsument, Industri och Akademibokhandeln.

Inbjudan telefonkonferens

Volati publicerar sin bokslutskommuniké och inbjuder till en presentation vid en webbsänd telefonkonferens.

För investerare

Vi förser investerare, analytiker och andra intresserade med tydligt och aktuell finansiell information.